Akuratny Jakub - Totus Tuus

Prejsť na obsah

Akuratny Jakub

Tvorcovia kultúry


Jakub Akurátny

Moje meno je Jakub Akurátny, narodil som sa 16. januára 1989 vo Zvolene, ale detstvo som prežil v obci Mýto pod Ďumbierom, kde v súčasnosti aj bývam. V období detstva sa začal prejavovať môj vzťah k umeniu, ktorý som asi zdedil po mame. Najskôr som sa venoval výtvarnému odboru a neskôr som sa začal zaujímať o hudbu. Navštevoval som základnú umeleckú školu v Brezne, kde som sa učil hrať na husliach a obligátne som chodil na klavír. Toto štúdium som ukončil absolventskými skúškami v roku 2007. Študoval som na Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne, teraz pokračujem v štúdiu na VŠ v Nitre, odbor Záhradná a krajinná architektúra v II. stupni. S hrou  na husliach bolo spojené pôsobenie vo folklórnych súboroch a ľudovej hudbe.
Od roku 2005 som organistom a kantorom v našej farnosti. Výsledkom čoho bol aj podnet pre začatie štúdia cirkevnej hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktoré som však z časových dôvodov prerušil. Spolu s mamou vediem farský spevácky zbor. K mojim záľubám patrí umenie (čo sa prejavuje aj v mojej záľube maľovať), kultúra, priatelia, cestovanie, turistika a príroda.

Kontakt na mňa

Jakub Akurátny vytvoril hudbu na koncert Totus Tuus.

Návrat na obsah