Hronec2010 - Totus Tuus

Prejsť na obsah

Hronec2010

Koncerty > TotusTuus


Koncert Totus Tuus
Posolstvo pokory, odvahy a nádeje

Osobnosť pápeža Jána Pavla II. je jednou z tých, ktoré dokázali vtlačiť silnú pečať do historického toku dejín a pozitívne zvrátiť beh svetových udalostí. Jeho život oslávili súčasní aj bývalí učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Brezne, študenti banskobystrického konzervatória a členovia orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici veľkolepým projektom, ktorý dlho pripravovali.
V deň D - v nedeľu 17. októbra ho prvýkrát predstavili početnému obecenstvu, ktoré sa stretlo v rímskokatolíckom kostole v Hronci. Rozsiahle hudobné, spievané, recitované a premietané pásmo čerpalo z pápežovho bohatého, duchovnou hĺbkou a skutkami milosrdenstva pretkaného života, a odzrkadľovalo jeho odovzdanosť Bohu. Názov programu aj preto jeho autori vybrali podľa latinského Totus tuus (Celý tvoj). Podujatie sa konalo pri priležitosti piateho výročia smrti Jána Pavla II.
Pred oltárom sa zhromaždil miešaný zbor Juventus, ktorý pôsobí pod vedením Mgr. Z. Borisovej pri rímskokatolíckom kostole v Brezne, vpredu sa rozmiestnili hráči orchestra, ktorý bol zložený z najlepších žiakov a z učiteľov breznianskej „zušky". Nechýbali štyria sóloví speváci a celé to zastrešovala dirigentská osobnosť mladého a nadaného učiteľa Mgr M. Švoňavu. Nemožno nespomenúť meno učiteľky M. Akurátnej, ktorá bola organizačnou dušou projektu a postarala sa o slová jednotlivých zborov a piesní. Hudbu napísal jej syn J. Akurátny. Nič z toho by sa však neudialo bez podpory miestneho kňaza Adama Cyrila Gierasimczuka, ktorý sa týmto koncertom rozlúčil so svojimi farníkmi pred odchodom na iné pôsobisko. Veľkolepé ovácie nemali konca-kraja, opakované standing ovation si vyžiadali viaceré prídavky. Krásne predstavenie zohrialo duše prítomných, bude v nich ešte dlho rezonovať a svietiť v temnotách a nástrahách dnešného sveta. (ml)

Horehronie, 26. októbra 2010, č. 40

Dirigent: Mgr. art. Marián Švoňava
Sólisti: Mgr. Zuzana Borisová, Marta Gondová, Michal Adamský, Jakub Akurátny
Texty: Monika Akurátna
Hudba: Jakub Akurátny
Inštrumentácia: Mgr. art. Marián Švoňava
Slovo: Tomáš Székely                                                
Zbor:  Vedúca: Zuzana Borisová Soprán: Eva Krnáčová, Anna Krnáčová, Júlia Krnáčová, Marcela Vašková, Magdaléna Juhaniaková, Terézia Paprčková, Lucia Korenčíková, Eva Dikaszová Alt: Miroslava Vozárová, Anna Pančíková, Oľga Janegová, Alexandra Dupáková, Lívia Kupcová, Rozália Ambrózová, Jana Fedorová, Mária Bošeľová, Martina Mazúrová, Helena Koprdová, Katarína Nosáľová Tenor: Ján Krnáč st., Ján Krnáč ml., Ján Šteller, Andrej Janega, Ján Pančík Bas: Dominik Šula, Peter Adamský, Michal Krnáč, Adam Šťavina, František Vetrák, Dušan Nosáľ
Orchester: 1. husle: Márius Šajgalík, Zuzana Šoltésová, Marianna Riapošová, Jicchaág Šoltés 2. husle: Lenka Jančová, Andrej Turčin, Monika Akurátna, Ráchel Šoltésová Viola: Matej Šajgalík, Ivan Nemky Violončelo: Stanislava Zobalová, Jozef Peruňský Kontrabas: Frederik Pacala Flauta: Katarína Lepková, Katarína Roštárová Klarinet: Matej Veselka Trúbka: Matej Krella Trombón: Ivan Sýkorka Lesný roh: Tomáš Hreňo Klávesy: Anna Jonisová Bongo: Dagmar Trangošová, Cyril Ambróz                                                                                              
Zvuk: p. Kováčik Projekcia: Katarína Libičová
Autori koncertu: Adam Cyryl Gierasimczuk, Monika Akurátna, Jakub Akurátny.


Návrat na obsah