Totus Tuus

Prejsť na obsah

Vítame Vás na web stránke občianskeho združenia Totus Tuus. Tvoríme projekt pre rozvoj kresťanskej kultúry. K spolupráci pozývame všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť na našich projektoch, ale tiež tých, ktorí sú amatérskymi tvorcami kultúry v rôznych oblastiach umenia.

S podporou Totus Tuus
Vianočný koncert Totus Tuus v Sáse 26.12.2015
Seminár zborového spevu Brezno 21.11.2015
Spev nás spojil
Sobota tohtoročného dvadsiateho prvého novembrového dňa nás presvedčila, že aj sychravý deň neskorej jesene sa dá stráviť nielen príjemne, no ak je to spojené s obľúbeným koníčkom, aj veľmi zábavne, a pokiaľ má človek ešte vôkol seba podobne naladených ľudí a zopár naslovovzatých odborníkov, zapálených pre svoj odbor, tak aj poučne a chvíľami s radostnou vášňou. Inak to nemohlo byť ani v priebehu seminára zborového spevu, organizovaného občianskym združením Totus Tuus z Mýta pod Ďumbierom, zloženého z ľudí, ktorí sú nezištnými nadšencami viery, kultúry a umenia.
Seminár sa uskutočnil v priateľskom prostredí Základnej umeleckej školy v Brezne. Úžasnú atmosféru spevu, získavania nových poznatkov a živých diskusií posilnila aj stopercentná organizácia zo strany združenia – napríklad catering na úrovni, s akou sa na podobných podujatiach bežne nestretávame, či vytvorenie „detského kútika“ s dozorom a zábavou pre deti účastníkov seminára, aby sa rodičia mohli nerušene venovať jeho priebehu.
A tak sme si spolu urobili originálnu a zábavnú hlasovú a sluchovú rozcvičku s Mgr. art. et Mgr. Monikou Bažíkovou, ArtD., dozvedeli sa veľa zaujímavého o krásnom gregoriánskom choráli od doc. PaedDr. Janky Bednárikovej, PhD. a vypočuli si názory a podiskutovali o hudbe, speve a ich funkcii v liturgii s ThLic. Štefanom Fábrym. Všetci traja lektori v plnej miere presvedčili o tom, že sú jednak fundovanými kapacitami vo svojich odboroch, no i ich zanietenými propagátormi, ktorí svojím nadšením dokážu zapáliť svojich poslucháčov. V praktickej časti semináru si účastníci spoločne vyskúšali interpretáciu gregoriánskeho chorálu a na záver nacvičili dve sakrálne zborové skladby. Jedna z nich bola z pera mladého slovenského autora a zaznela v premiére, a tak sme vytvorili provizórnu nahrávku, ktorá by mala byť prezentovaná tvorcovi kompozície.
Bezprostredné ohlasy účastníkov i lektorov seminára boli nadšené a každý sa teší na ďalšie podobné aktivity, či už v podobe nasledujúceho ročníka seminára zborového spevu, alebo nových nápadov na podujatia z dielne organizátorov z OZ Totus Tuus.
Bolo nás
Návrat na obsah