O vianočných koncertoch - Totus Tuus

Prejsť na obsah

O vianočných koncertoch

Koncerty > Vianočné koncerty

Narodil sa Ježiš. Priniesol pokoj. On sám je Pokoj. Narodil sa v každom srdci, v srdci chudobného i bohatého, v srdci bohabojného i hriešneho človeka. Narodil sa v každom národe, priniesol pokoj celému stvorenstvu... Týmito slovami sa Livka (naša konferansierka) prihovárala prítomným na našich vianočných koncertoch. Po koncerte v Príbovciach sme náš program ešte dvakrát zopakovali – v kultúrnom dome v Michalovej 28.12.2011 a na sviatok Zjavenia Pána 6.1.2012 v kultúrnom dome v Bystrej. Aj keď v Michalovej bolo dosť málo ľudí, spievalo a hralo sa nám veľmi dobre (hádam preto, že nás bol podporiť aj predseda nášho združenia). Potešili nás aj milé slová pani starostky Tisovčíkovej na záver vystúpenia. Starý rok s novým si podali ruku a už nás čakal koncert v Bystrej. V novom kultúrnom dome, vo vykúrenej sále, nám tak bolo horúco nielen od trémy, ktorá na každého občas príde. Aj tu sme predviedli náš vianočný program – pred plnou sálou domácich obyvateľov aj hostí. Všetkých potešili slovenské koledy, česká i poľská koleda. Španielska vianočná pieseň v podaní Zuzky a Jakuba dokonca prítomných zdvihla zo stoličiek. Tak isto na záver nás odmenili dlhým potleskom a zaspievali si spolu s nami koledu Daj Boh šťastia...
Poďakovanie patrí zvlášť učiteľom zo Základnej umeleckej školy v Brezne, ktorí ochotne prijali pozvanie, aby bol program pestrejší a tiež štyrom žiakom tejto školy – Andrejke, Martinovi, Aničke a Katke a tiež členom zboru Juventus.

Ďakujeme Bohu za všetky dary a talenty, ktoré do nás vložil ako malé semienka a neustále ich polieva a pomáha nám, aby rástli a mohutneli. Aby sme všetko, čo nám dal, obrátili na dobré, na službu iným, na radosť, ktorá nás spolu spájala na týchto koncertoch. Boh nám dal svoju milosť, aby sme sa s našimi darmi vedeli podeliť. Človek od prírody túži po kráse a ak sme poslucháčom odovzdali čo len malý kúsok krásnej hudby, kolied a vianočných piesní – Bohu vďaka!

Návrat na obsah