Oznamy zdruzenia - Totus Tuus

Prejsť na obsah

Oznamy zdruzenia

Združenie TT

2. decembra 2011:
Bude zasadnutie Valného zhromaždenia o 19.00 hodine v Základnej umeleckej škole v Brezne. Prosíme o prítomnosť.

9. septembra 2011:
Bolo zasadnutie Vykonného výboru a Dozornej rady u Evy K.

27. apríla 2011:
Bolo zasadnutie Vykonného výboru o 19.00 hodine u Evy K.

16. marca 2011:
Vybavený je už účet v SlSp - 0305655745/0900 a DIČ.

11. marca 2011:
Pokračujeme pri registrácii združenia. Máme už pridelené IČO - 42193826.

24. februára 2011:
Dnes združenie bolo registrované na Ministerstve vnútra SR.

14. februára 2011:
Dnes tajomníčka poslala dokumenty na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra SR.

5. februára 2011:
V tento deň o 18.00 zakladatelia združenia Totus Tuus sa stretli na Valnom zhromaždení v Základnej umeleckej škole v Brezne. VZ pripravilo združenie na registráciu. Boli tiež voľby do Dozornej rady a Výkonného vyboru.27. januára 2011:
27. januára bolo stretnutie vznikajúceho Združenia Totus Tuus. Osoby prítomné na stretnutí vypracovali projekt štatútu združenia. Organizačný výbor pripravuje plán zasadnutia založiteľského valného zhromaždenia. Teraz je projekt štat\'fatu konzultovaný s právnikom a budúcimi členmi združenia.

Návrat na obsah