Texty - Totus Tuus

Prejsť na obsah

Texty

Koncerty > TotusTuus

autorka všetkých textov: Monika Akur\'e1tna, Mýto pod Ďumbierom

1. Prameň života

"Zrodil sa život. Malý človek prišiel na svet. Malý Lolek - tretie dieťa Emílie a Karola. Malé semienko zasiate do zeme. Tak ako rieka Skawa obmýva mesto Wadowice - tak krstná voda umýva malé dieťa. Dotkne sa krehkého čielka a poznačí ho Božou pečaťou. Začína dobrodružstvo. Dobrodružstvo nového života."

Život je dar od Teba, Pane môj.
Sľubujem, že naveky budem tvoj.
Ty si dal život každému,
stvoril si muža aj ženu, Pane môj.
Láska nás na tento svet privádza,
daj  nech nás aj životom sprevádza.
S každým máš svoj plán môj Pán.

Zbor:    Zrodil sa život nový,
dúhou sa s nebom spojí.
Dúha je cesta ku tebe,
po ktorej všetci ísť chceme, Pane môj.

Len s Tvojou chcem pomocou dobrým byť,
život žiť a k Tebe sa vždy vrátiť.
Ty dávaš šancu každému,
k návratu i na premenu, Pane môj.
Láska nás na tento svet privádza,
daj nech nás aj životom sprevádza.
S každým máš svoj plán, môj Pán.

Zbor:   Krstom s Tebou spojený,
byť k Tebe pripútaný,
Dávaš rásť, lietať do výšok,
preniknúť do vábnych diaľok, Pane môj.

Nech slnko i hviezdy sa radujú,
do Tvojich ma rúk Pane zverujú.
Prameň si večný pre všetkých,
nachádzaš aj tých stratených, Pane môj.
Láska nás na tento svet privádza,
daj nech nás aj životom sprevádza.
S každým máš svoj plán, môj Pán.

Zbor:   Dotyk vody hriechy zmyl,
prvotný hriech prelomil.
A tak ťa prosím úprimne,
nech tvoje svetlo nezhasne, Pane môj.

Svetlom mi buď na cestách žiarivým,
semienkom ja zostanem vždy živým.
Buď zdrojom mojej radosti,
ktorý ma vedie k večnosti, Pane môj.
Môj život sa až teraz začína,
keď si sa mi stal studňou poznania.
S každým máš svoj plán, môj Pán.

2. Lolek - objaviteľ

"Lolek bol najlepším žiakom v meste, od detstva zapálený športovec. Často chodil s otcom na túry, podnikal vlastivedné výlety a prechádzky do okolia Wadowíc. Bol predsedom triedy, ochotníckym hercom, ale tiež poslušným synom a zbožným chlapcom, ktorý sa od detstva rád modlil ruženec."

Každé detstvo začína spevom, hrou a pestvami,
je radosťou, požehnaním, láskou otca a aj mamy.
Každé dieťa veselé je, skáče, behá, vymýšľa,
objavuje nové svety, všetko sa pred ním otvára.

Zbor:   Ty dávaš nám rásť, ty premieňaš nás,
        zo suchého zrnka nech vyrastie klas.
        Len ty sny plníš, to nevidí nik,
        náš život meníš na horiaci krík.
  
Vidí krásu Božieho sveta, farbu krídel motýlích,
teší sa zo spevu vtákov, a z lúčov slnka hrejivých.
Chce byť Krištof - objaviteľ, láka ho každý zeme kút,
Wadowický kraj "Lolkovi" naveky verný buď.

Zbor:   Ty dávaš nám rásť, ty premieňaš nás,
        zo suchého zrnka nech vyrastie klas.
        Len ty sny plníš, to nevidí nik,
        náš život meníš na horiaci krík.

Ktože vie, aké pocity sa v ňom zmietali, keď pred prvým svätým prijímaním dostal ako jediný z triedy päťku, lebo nepodvádzal. Hádam vtedy ani nevnímal útechu svojho spolužiaka, keď mu povedal: "Nič si z toho nerob, vari  nechceš byť pápežom!"

Jedna päťka nič nezmení, len som nechcel podvádzať,
tvoje slovo vždy učíš ma, zachovať a neklamať.
Nech som veľkou kvapkou dažďa, čo padá na túto zem,
nech sa Tvoja vôľa stane, proti tomu nič nezmôžem.

Zbor:   Ty dávaš nám rásť, ty premieňaš nás,
        zo suchého zrnka nech vyrastie klas.
        Len ty sny plníš, to nevidí nik,
        náš život meníš na horiaci krík.

Tebe patrím so svojimi radosťami a strasťami,
ako kvety okolo nás, ako les, kde zastal čas.
Nechcem sa Ti nikde ukryť, veď Ty všade vidíš ma,
stvoril si ma z veľkej lásky, a naveky miluješ ma.

Zbor:   Ty dávaš nám rásť, ty premieňaš nás,
        zo suchého zrnka nech vyrastie klas.
        Len ty sny plníš, to nevidí nik,
        náš život meníš na horiaci krík.

3. Svet tajomstiev...

"Od mladého Karola Wojtylu sa čakalo v budúcnosti veľa. A on sám čakal, že jeho životná dráha bude úzko spätá s jazykom, literatúrou a divadlom. Nič nenasvedčovalo tomu, že by raz mal byť pápežom."

Verše a rýmy, masky, kostýmy,
presviedčajú, že život je iný.
Dosky divadla - tajomná brána,
otvárajú nám svet do neznáma.

/:Úsmev, smiech, plač a slzy, striedajú sa na tvári.:/

Zbor:   Scéna sa otvára, opona dvíha, ty čakáš, keď príde tá pravá chvíľa,
aby si zabudol na vonkajší svet, aby si uveril, že problémy niet.
Herec má zvláštny dar, prinášať šťastie, až srdce búši ti a radosť rastie,
vtiahne ťa do deja, ponúka sa ti, tá chvíľa tajomná tebe patrí.

Svet divadla je taký lákavý,
na krátku chvíľu, starostí zbaví.
Ty sa len nechaj ticho unášať,
v predstavách svojich, voľne si lietaj.

/:Daj sa hercom ovládnuť, v inom svete pobudnúť.:/

Zbor:   Scéna sa otvára, opona dvíha, ty čakáš, keď príde tá pravá chvíľa,
aby si zabudol na vonkajší svet, aby si uveril, že problémy niet.
Herec má zvláštny dar, prinášať šťastie, až srdce búši ti a radosť rastie,
vtiahne ťa do deja, ponúka sa ti, tá chvíľa tajomná tebe patrí.

Herci sú bábky na svojej scéne,
a my sme bábky v ozajstnom svete.
Herci sú bábky, čo hrajú roly,
a my sme bábky, čo Pán Boh vodí.

/: Každý život je len hra, ktorú Pán Boh ovláda.:/

Zbor:   Končí sa divadlo, ty sa prebúdzaš, scéna sa zatvára, opona spúšťa,
herci sa klaňajú, ty znova vstávaš a svojim potleskom poctu im dávaš,
Neváhaj, vstaň a choď hrať svoju rolu, každý deň Pán Boh ti ponúka novú,
aby si dokázal sebe aj iným, že život divadlom je jediným.

Život je divadlom  jediným.

4. Odovzdanie

  "Na Tvojich cestách niet žiadnej náhody, všetko je usporiadané. Ty - Prozreteľnosť - naše životy riadiš, Tvojim plánom sú určené. "Poď za mnou" - Pane to boli Tvoje slová. Ja počul som Tvoj tichý hlas, keď si prehovoril k môjmu srdcu.

Pane, Ty ma skúmaš, všetko vieš, všetky moje cesty Ti známe sú.
Hľadám Bože pravdu, Ty ju vieš, v tichosti čakám, čo mi odpovieš.
Ja počul som Tvoj tichý a volajúci hlas:
"Poď za mnou!" - Ty, Pane, voláš mnohých z nás,
len vyvoleným Tvoju vzácnu sviatosť dáš.

Kto pochopí zmysel tejto sviatosti,
ten ti môže slúžiť, Pane, v radosti.
Pečať Tvojej tváre v srdci vtlačená,
chlieb a víno v Teba premieňa.
Slovo kňaza - to je slovo od Boha,
jeho sila nie je iba náhoda.
Veď cez kňaza prichádza k nám každý deň,
svieti v srdciach ako pochodeň.

Kňaz je tým pastierom, čo pasie nás,
jemu sa zdôveríš, keď problém máš.
Prináša nám Krista vo sviatosti,
sprevádza život tvoj do večnosti.

Je s tebou od chvíle, keď sa staneš
pútnikom na zemi, kým nezomrieš.
Otvára ti srdce pri spovedi,
vraví ti: "odpúšťam, choď v pokoji."
V pokore slúži, a nič nečaká,
kňazova láska je už raz taká.

Prijmi všetku moju slobodu, ujmi sa mojej vôle, rozumu.
Daj, nech verím stále pevnejšie, každým dňom milujem Ťa vrúcnejšie.
Túžim za tebou ako za posledným cieľom,
veď vždy moje kroky, buď mi pastierom.
Buď mojim štítom, stoj pri mne v dobrom i zlom.

5. Nový Peter

"Nebojte sa!" - touto výzvou Krista sa nový rímsky biskup - syn Poľska, prihovára celému svetu. Nebojte sa privítať Krista a jeho moc. Nebojte sa, otvorte Kristovi dvere dokorán. Nebojte sa, Kristus vie, čo sa skrýva v človeku. Vie to iba On.
"Kriste daj, aby som sa stal a zostal služobníkom tvojej jedinečnej moci, služobníkom tvojej sladkej moci, služobníkom tvojej moci, ktorá nikdy nepominie. Urob ma svojim služobníkom. Urob ma služobníkom tvojich služobníkov.

Zbor:   Ruka Krista - ruka Petra,
v ňom je spása nášho sveta.
S novým Petrom volať chceme:
"Spájaj ľudí tejto zeme!"

Slovanský svet plesaj, raduj sa.
Spievaj kresťan, máme pápeža.
Karol z Poľska novým Petrom je,
náš Pán jemu stádo zveruje.

Zbor:   Ruka Krista - ruka Petra,
v ňom je spása nášho sveta.
S novým Petrom volať chceme:
"Spájaj ľudí tejto zeme!"

Ty si Peter Kristom zvolený,
Ty si pápež ľudom vybraný.
Hlas nového pastiera vraví:
"Poďme spolu k nášmu Pánovi."

Zbor:   Ruka Krista - ruka Petra,
v ňom je spása nášho sveta.
S novým Petrom volať chceme:
"Spájaj ľudí tejto zeme!"

Ty máš kľúče od nebeských brán,
požehnanie všetkým dávaš nám.
Ty náš žehnáš rukou Kristovou,
nech žijeme podľa Jeho slov.

Zbor:   Ruka Krista - ruka Petra,
v ňom je spása nášho sveta.
S novým Petrom volať chceme:
"Spájaj ľudí tejto zeme!"

Zástupcom si Krista na zemi,
Duchom Svätým buď vždy vedený.
Buď vždy skalou, pevným základom,
nie len Rímu, všetkým národom.

/:Tu es Petrus, Tu es Petrus, Tu es Petrus, Tu es Petrus:/

6. A podriadil sa Božej vôli...

  "Ja nie som nič iné, len malá ceruza v Božích rukách, to On ňou píše, to On myslí, to On rozhoduje!"
Matka Tereza

Boh sa tak rozhodol a pápežom sa on stal,
opustil rodnú zem, aby Cirkev spravoval, spravoval.

Dal svetu (dal svetu) iný smer (iný smer), ponúkol všetkým v srdci mier.
Pútnikom (pútnikom) sa on stal (sa on stal), Vatikánu prekročil prah.
Chce, aby svet opäť v láske a v pokoji žil,
žid, moslim, či kresťan v jednom Bohu sa spojil.

Je posol zmierenia a nositeľ pokoja,
do neho vkladajú dôveru tí, čo sa neboja.

Dal svetu (dal svetu) iný smer (iný smer), ponúkol všetkým v srdci mier.
Pútnikom (pútnikom) sa on stal (sa on stal), Vatikánu prekročil prah.
Chce, aby svet opäť v láske a v pokoji žil,
žid, moslim, či kresťan v jednom Bohu sa spojil.

Vo víchrici života, keď sa cez nás valí hriech,
jeho slovo rosí, ako rosa ranný kvet, ranný kvet.

Dal svetu (dal svetu) iný smer (iný smer), ponúkol všetkým v srdci mier.
Pútnikom (pútnikom) sa on stal (sa on stal), Vatikánu prekročil prah.
Chce, aby svet opäť v láske a v pokoji žil,
žid, moslim, či kresťan v jednom Bohu sa spojil.

Posolstvá napísal, o nádeji hovoria,
minulosť - súčasnosť - svet ich žije pre večnosť, pre večnosť.

Dal svetu (dal svetu) iný smer (iný smer), ponúkol všetkým v srdci mier.
Pútnikom (pútnikom) sa on stal (sa on stal), Vatikánu prekročil prah.
Chce, aby svet opäť v láske a v pokoji žil,
žid, moslim, či kresťan v jednom Bohu sa spojil.
7. Celý tvoj, Mária...

Spojený s Kristom - kňazom a obeťou, ponúkam svoje utrpenie Cirkvi a svetu. Tebe, Mária, znovu opakujem: "Totus Tuus. Totus Tuus, ego sum."

Tvrdo udreli Petra, a on padá na zem. A pred očami ľudu, Judáš koná zradu.
Nezabiješ! tak prikázanie značí.
Nezabiješ! ľudská zloba v tebe vrie.
Nezabiješ! Boh sa na teba mračí.
Nezabiješ! Takto prikázanie piate znie.

Zbor:   Totus tuus ego sum,  
per Mariam ad Jesum.
Ruka matky nech ma chráni,
zbaví všetkých utrpení.
K sebe ma privinie,
nežná ruka Márie.
Tebe som svoj život dal,
do tvojich rúk sa odovzdal.

Tvrdo udreli Petra, on padá pod krížom. Tak ako pri Kristovi, Mária je pri ňom.
Nezabiješ! Kto pomôže ti niesť kríž?
Nezabiješ! Keď do prachu ťa tlačí.
Nezabiješ! Keď Šimon nie je poblíž.
Nezabiješ! Prečo ľudská zloba ťa ničí?

Zbor:   Totus tuus, ego sum,
per Mariam ad Jesum.
Ruka matky nech ma chráni,
zbaví všetkých utrpení.
Dotkni sa Mária,
nech sa rany zahoja.
Môj život sa už nestratí,
Vždy keď som v tvojom objatí.

Tvrdo udreli Petra, svet sa rúha Bohu. V tichosti stádo čaká, vidí ľudskú zlobu.
Nezabiješ! Kto Krista ukrižuje?
Nezabiješ! Naozaj zlo zvíťazí?
Nezabiješ! Len v hriechu ďalej žije.
Nezabiješ! Či zas slabosť srdce porazí?

Zbor:   Totus tuus ego sum,  
per Mariam ad Jesum.
Ruka matky nech ma chráni,
zbaví všetkých utrpení.
Tak ma chráni Matka,
tvár láskavá a sladká.
Môj život je s ňou spojený,
boj so smrťou je vyhraný.

Zas môžeš voľne lietať, krídla radostne zdvihnúť.
Celému svetu kričať: Mária, TOTUS TUUS!

8. Svetlo budúcnosti

Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče

"Mladosť je zvláštnym obdobím ľudského života", povedal pápež, "vtedy sa totiž formuje identita a povolanie, vtedy človek robí prvé vážne osobné rozhodnutie. Mladosť je preto aj obdobím stretnutia s Božím Tajomstvom"
Ján Pavol II. začal jednu z typických iniciatív svojho pontifikátu - Svetové dni mládeže. Keďže táto myšlienka v ňom dlho klíčila, Kvetná nedeľa roku 1986 sa slávila ako prvý oficiálny svetový deň mládeže.

Pane, ty ma sprevádzaj,
svojim Duchom napĺňaj.
Voľnosť mojej mysli daj,
radosť srdcu prinášaj.

Zbor:   Abba Otče, nech sme Tvoji,
       s Tebou pevne spojení.
       Nech dotykom tvojho rúcha
       budeme uzdravení.

Ježiš, Svetlo našich dní,
pomáhame Ti niesť kríž.
Túžbou, vierou, pokorou,
ísť vždy chceme za Tebou.

Zbor:   Abba Otče, nech sme Tvoji,
       s Tebou pevne spojení.
       Nech dotykom tvojho rúcha
       budeme uzdravení.

Keď sa blíži nepokoj,
dávame ti život svoj.
Všetky búrky života,
lieči Tvoja dobrota.

Zbor:   Abba Otče, nech sme Tvoji,
       s Tebou pevne spojení.
       Nech dotykom tvojho rúcha
       budeme uzdravení.

Vy sa staňte svetlom a soľou,
nech tento svet nestratí chuť lásky.
Vy buďte lampou, čo svieti,
do víťazných dní.

Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče9. Sedembolestná Matka

"Milovaný slovenský národ, rád by som sa stretol a rozprával s každým z vás, navštívil každú rodinu, precestoval vaše krásne kraje. A vedzte drahí moji, že pápež myslí na každého z vás a za všetkých sa modlí. Sedembolestnej Panne Márii zverujem súčasnosť i budúcnosť Slovákov."

Zdravas buď Mária, láskyplná,
Levočská, Šaštínska, Starohorská.
Tá istá Matka, čo chrániš nás,
pomocou z neba nás vždy zahŕňaš.

Zdravas buď Mária, Sedembolestná,
Zdravas buď Matka Krista, Ave Mária.

Slovenský národ Ťa ctí, velebí,
silným putom je s tebou spojený.
Od vekov Mária tebe verí,
plný nádeje a dôvery.

Zdravas buď Mária, Sedembolestná,
Zdravas buď Matka Krista, Ave Mária.

Milosti  a dary vyprosuješ,
v každej chvíli láskou obdaruješ.
K tebe sa utieka, Teba prosí,
lásku ku tebe si v srdci nosí.

Zdravas buď Mária, Sedembolestná,
Zdravas buď Matka Krista, Ave Mária.

Zázrakmi si vieru upevnila,
aj v ťažkostiach ľudí ochránila.
Do svojich materských rúk zober nás,
u syna oroduj po celý čas.

Zdravas buď Mária, Sedembolestná,
Zdravas buď Matka Krista, Ave Mária.

Ave Mária, Ave Mária.


10. Posol lásky
  
"Ján Pavol II. mal obrovské apoštolské odhodlanie a nadšenie hlásať Evanjelium. Nič ho od tejto služby neodradilo, ani atentát, operácia, či pokročilý vek. Zvlášť pri cestách na čierny kontinent ukázal, že je starostlivým otcom všetkých katolíkov, ale aj vyznávačov iných náboženstiev."

Zbor:   Halleluya, Pelo tsa rona, di thabile kaofela.
Halleluya, Pelo tsa rona, di thabile kaofela.
Ke Morena Yeso, ya re dumelesteng,
ya re dumelesteng, ho tsamaisa evangedi.

Halleulya, Pelo tsa rona, di thabile kaofela.
Halleluya, Pelo tsa rona, di thabile, kaofela.
O na na lebo mang? Le barutuwa bahae,
o na na lebo mang? Le barutuwa bahae.

Vstaň z biedy a prachu, vystri svoje ruky k nebu.
Zodvihni teraz zrak, nech ti úsmev rozžiari tvár.
Oči do tmy svietia, čakajú na chvíľu vzácnu.
Keď príde pastier ten, čo ti splní túžbu dávnu.

Zbor:   Aleluja, pre Teba spievam, môjmu srdcu radosť dávaš,
Aleluja, o Tebe spievam, môjmu srdcu radosť dávaš.
Máme ísť s tou správou, stať sa poslom Tvojej lásky,
stále ísť s tou správou, niesť ju ďalekým i blízkym.

Najvyšší prichádza, Slovo slov tebe prináša.
To slovo v srdci chráň, ono ti dá silu, čo má.
Nech radosť vytryskne z tvojho srdca na celú zem.
Nech v slove je láska, čo premení tvoj tajný sen.

Zbor:   Aleluja, pre Teba spievam, môjmu srdcu radosť dávaš,
Aleluja, o Tebe spievam, môjmu srdcu radosť dávaš.
Máme ísť s tou správou, stať sa poslom Tvojej lásky,
stále ísť s tou správou, niesť ju ďalekým i blízkym.

Ten posol zmierenia, čo prichádza budovať chrám.
Chrám ľuďmi zbúraný, zbraňami, biedou skúšaný.
Ponúka svoju dlaň, ponúka všetko, čo len má.
Slobodu myšlienkam, voľnosť tvojej duši dáva.

Zbor:   Aleluja, pre Teba spievam, môjmu srdcu radosť dávaš,
Aleluja, o Tebe spievam, môjmu srdcu radosť dávaš.
Máme ísť s tou správou, stať sa poslom Tvojej lásky,
stále ísť s tou správou, niesť ju ďalekým i blízkym.

Tak tancuj, veseľ sa, srdce nech ti v hrudi skáče.
V slobode budeš žiť, keď prijmeš Slovo z Božích úst.
Nádej dá ti novú, tak spievaj a jasaj v Bohu.
Nádej dá ti novú, tak spievaj a jasaj v Bohu.

Zbor:   Aleluja, pre Teba spievam, môjmu srdcu radosť dávaš,
Aleluja, o Tebe spievam, môjmu srdcu radosť dávaš.
Máme ísť s tou správou, stať sa poslom Tvojej lásky,
stále ísť s tou správou, niesť ju ďalekým i blízkym.

11. Modlitba naplnenia...

Pane, v teba dúfam,
nech nie som zahanbený naveky.
Nakloň ku mne svoj sluch,
buď mi skalou útočišťa,
opevneným hradom mojej spásy.

  "Keď myslím na chvíľu, v ktorej ma Pán zavolá zo života do života, nachádzam veľký pokoj. Preto mi často a bez čo najmenšieho náznaku smútku prichádza na pery modlitba, ktorú kňaz recituje pri slávení Eucharistie: "In hora mortis meae voca, et iube me venire ad Te" (Povolaj ma v hodine mojej smrti a káž mi prísť ku Tebe)."
                             Ján Pavol II.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha,
ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.
Plesám a teším sa, že si milosrdný.
Moje nohy si postavil na šíre priestranstvo.
Ja sa však spolieham na teba a hovorím:
"Ty si môj Boh, Ty si môj Kráľ.
Ty si môj Boh, Ty si môj Pán."

Ústa Ťa vždy chvália,
do okna tvojho domu pozerám.
Ideš mi v ústrety,
otváraš ho do korán.
Hymny Ti spievam na Tvoju slávu,
vítaš ma sám, so svojimi anjelmi.
Túžbu moju po Tebe si teraz spečatil.
Na veky si milosrdný.
Láska tvoja nemá hraníc,
neumiera s nami.
Ja sa však spolieham na teba a hovorím:
"Ty si môj Boh, Ty si môj Kráľ.
Ty si môj Boh, Ty si môj Pán."
"Ty si môj Boh, Ty si môj Kráľ.
Ty si môj Boh, Ty si môj Pán."


12. Santo subito

Tvoja vôľa Pane,  sa vyplnila.

Otočil sa list evanjelia.

Zo sĺz ľudí vytryskla túžba: "Santo subito, Santo!"

Na námestí hneď každý zvolal: "Santo subito, Santo!"

/:Santo, Santo, Santo subito:/


Zmĺkol celý svet, len zvony zneli,

Santo subito - dušu k nebu niesli.

Svätosť patrí  Tebe, Otec Svätý. Santo subito, Santo.

Lásku, pokoj, úsmev si rozdával. Santo subito, Santo.

/:Santo, Santo, Santo subito:/


Život pozemský svoj si vyplnil,

Svoje slovo si do toľkých sŕdc vložil.

Takým patrí v nebi večná sláva.

Netreba slov, len potlesk ti znie. Santo subito, Santo.

/:Santo, Santo, Santo subito:/
Návrat na obsah